sluzbenik_za_informiranje

Imenovan službenik za informiranje Grada Vrgorca

Imenovan je službenik za informiranje Grada Vrgorca. Tu dužnost vršiti će Sanja Rakušić-Vukosav, a u službi će biti dostupna na telefonskom broju 021/680-044 (fax. 021/674-012), te na e-mailu: grad@vrgorac.hr.

Klikom na poveznicu možete otvoriti originalni tekst Odluke.