kanalizacija

Poziv na prezentaciju sustava otpadnih voda

U Višenamjenskoj dvorani Grada Vrgorca, u petak, 13. siječnja od 17:30-18:30 sati, vrgorčani će imati priliku prisustvovati predstavljanju sustava odvodnje otpadnih voda naselja Dusina-Milošići-Veliki Prolog (uz analizu pripajanja sustava otpadnih voda Otrić-Seoci).

Analizu će prezentirati tvrtka AKVEDUKT d.o.o., a naručitelj analize je KOMUNALNO d.o.o.