izgradnja

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 3. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Vrgorca (“Vjesnik“- službeno glasilo Grada Vrgorca broj 4/97), i članka 47. Statuta Grada Vrgorca ( „Vjesnik“- službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, i 05/14) i članka 1. Odluke o prodaji građevinskog zemljišta za stambenu izgradnju putem javnog natječaja na području Grada Vrgorca u vlasništvu Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 3/17), gradonačelnik Grada Vrgorca raspisuje:

J A V N I   N A T J E Č A J
ZA PRODAJU GRAĐEVINSKIH ZEMLJIŠTA ZA STAMBENU IZGRADNJU PUTEM JAVNOG NATJEČAJA NA PODRUČJU GRADA VRGORCA
U VLASNIŠTVU GRADA VRGORCA

1. Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana objave natječaja na službenoj internetskoj stranici Grada Vrgorca: www.vrgorac.hr, oglasnoj ploči Grada Vrgorca, te putem Radio „Biokova“. Ponude za ovaj natječaj treba podnijeti u zatvorenoj omotnici.
Ponude se dostavljaju na adresu:

GRAD VRGORAC
POVJERENSTVO ZA PRODAJU GRAĐEVINSKIH ZEMLJIŠTA
ZA STAMBENU IZGRADNJUNA PODRUČJU
GRADA VRGORCA U VLASNIŠTVU GRADA VRGORCA
TINA Ujevića 8, 21276Vrgorac
„NE OTVARATI- NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKIH ZEMLJIŠTA“

 

KLIK na poveznicu za preuzimanje teksta natječaja u pdf formatu