tin

Veliki pjesniče, sretan ti rođendan!

Na današnji dan, 05. srpnja 1891. godine, u Vrgorcu se rodio jedan od najvećih europskih pjesnika, Tin Ujević.

O svom rodnom gradu među ostalim je rekao:

“Prije nego što umrem, htio bih jedanput vidjeti Vrgorac (ili Vrhgorac). Nemojte misliti da je ovo šala.”

“Moj se Vrgorac malo zatajio kao da ga i nema; u njemu su možda najfiniji duhovi i najčvršći organizmi.”