obavijesti

Natječaj  za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

 

N A T J E Č A J  za prijem u službu pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrgorca

Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti