javna_nabava-logo

Postupak javne nabave za nabavu Energetske usluge – provedba projekta energetske učinkovitosti u Gradu Vrgorcu,
evidencijski broj nabave 1/17
– Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj Grad Vrgorac, Tina Ujevića 8, 21276 Vrgorac, OIB: 81573770233, priprema provedbu postupka javne nabave za nabavu Energetske usluge – provedba projekta energetske učinkovitosti u Gradu Vrgorcu, evidencijski broj nabave 1/17.
Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), a prije pokretanja postupka javne nabave Naručitelj provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te u tu svrhu objavljuje Prijedlog dokumentacije za nabavu Energetsku uslugu – provedba projekta energetske učinkovitosti u Gradu Vrgorcu kao i pripadajući troškovnik, na prethodno savjetovanje.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da najkasnije do 12. rujna 2017. god., do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: alen.katavic@vrgorac.hr
Nakon provedenog savjetovanja, razmotriti će se sve primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internet stranici.

Prilog:
– Prijedlog Dokumentacije o nabavi
– Prijedlog troškovnika

Dokumentacija: 

Prilog 1 – Dokumentacija o nabavi
Prilog 2 – Poziv na savjetovanje
Prilog 3 – Ponudbene_tablice_izmjene
Prilog 4 – Izjava_o_čuvanju_povjerljivih_informacija
Prilog 5 – Ovlast za zastupanje 
Prilog 6 – Referentna potrošnja i referentni uvjeti korištenja
Prilog 7 – Projektni zadatak – izmjene
Prilog 8 – Zapisnik o primopredaji
Prilog 9 – Smjernice za praćenje ušteda
Prilog 10 – Obrazac ugovora o energetskom učinku – izmjena
Prilog 11 – Troškovnik – izmjena
Prilog 12 – Energetski pregled