Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu izmjena i dopuna provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca

KLIK za otvaranje teksta Odluke u Pdf formatu.