JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program javnog rada: aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava

 

KLIK za otvaranje dokumenta u pdf forrmatu