Na temelju članka 21. Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vrgorca na području Gospodarske zone Ravča („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 2/12, 6/13, 3/14, 21/16 i 18/17), Gradonačelnik Grada Vrgorca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup zemljišta u Gospodarskoj zoni Ravča

KLIK za preuzimanje dokumenta