Javni poziv: Ostvarivanje prava na stipendiju

Grad Vrgorac će za školsku/akademsku 2017./2018. godinu dodijeliti 20 stipendija učenicima i studentima s područja grada Vrgorca, od toga 15 studentskih i 5 učeničkih, koje će biti raspoređene temeljem kategorije uspjeha, kategorije deficitarnosti zanimanja i kategorije materijalnog statusa, sve temeljem kriterija i uvjeta propisanih Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata grada Vrgorca.

Za uvjete i ostale informaciji, preuzmite dokument Javnog poziva klikom na poveznicu ispod teksta.

J A V N I   P O Z I V
za podnošenje zahtjeva učenika i studenata s područja grada Vrgorca u svrhu
ostvarivanja prava na stipendiju u školskoj/akademskoj
2017./2018. godini

 

Preuzimanje obrasca Zahtjeva za ostvarivanje prava na stipendiju:

Zahtjev – deficitarna zanimanja 

Zahtjev temeljem materijalnog statusa

Zahtjev temeljem kategorije općeg uspjeha

Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva