JAVNI POZIV uzgajivačima jagoda

Ovim putem pozivaju se poljoprivrednici – uzgajivači jagoda koji su se prijavili i iskazali interes putem „anketnog lista“ da podnesu Zahtjev za subvencioniranje sadnica jagoda.

Zahtjevi se zaprimaju na adresi: Grad Vrgorac, Tina Ujevića 8, ured br. 8, svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati do 26. ožujka 2018. godine.
Sukladno Programu i Pravilniku sufinanciranja nabave sadnog materijala jagoda obvezno je dostaviti ARKOD UPISNIK – Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.

Grad Vrgorac