Strateška procjena utjecaja na okoliš – ODLUKA

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17), članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13 i 5/14), Gradonačelnik Grada Vrgorca donosi

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za „Plan gospodarenja otpadom Grada Vrgorca za razdoblje od 2017. do 2022. godine“

KLIK na poveznicu za otvaranje dokumenta u pdf. formatu