IZVJEŠTAJ O UTROŠENIM SREDSTVIMA JEDNOKRATNE BESPOVRATNE NOVČANE POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA DJELOMIČNO UBLAŽAVANJE I OTKLANJANJE POSLJEDICA ŠTETE U ELEMENTARNIM NEPOGODAMA NASTALIM TIJEKOM 2017.GODINE

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od  28. prosinca  2017. godine  o   visini sredstava jednokratne bespovratne novčane  pomoći jedinicama lokalne samouprave za djelomično ublažavanje i otklanjanje posljedica štete  u elementarnim nepogodama nastalim tijekom 2017. godine  Gradu Vrgorcu  dodijeljen je iznos pomoći u visini 1.204.506  HRK, za štete u poljoprivredi. Od navedenog iznosa pomoći od Državnog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, odnosno  Ministarstva financija  dodjeljuje se bespovratna novčana pomoć  fizičkim i pravnim osobama u iznosu 1.204.506 HRK.

Obavijest o dodjeli bespovratne pomoći od strane Ministarstva financija ,   Povjerenstvo  za procjenu štete od elementarne nepogode Grada Vrgorca  primilo je  02. siječnja 2018. godine.

Broj oštećenika koji je primio pomoć iznosi 320. Od toga su 318 fizičke osobe, te su 2 pravne osobe.

Ukupan iznos pomoći utrošen za fizičke osobe iznosi 1.109.260,00 HRK

Ukupan iznos pomoći utrošen za pravne osobe iznosi 95.246,00 HRK

Ukupan utrošeni iznos pomoći iznosi 1.204.506,00 HRK

Zaprimljena pomoć podijeljena je oštećenicima 22. siječnja 2018.godine.

Popis oštećenika i pripadajućih iznosa bespovratne pomoći nalazi  se u tablici – IZVJEŠTAJ O UTROŠENIM SREDSTVIMA BESPOVRATNE POMOĆI 2017.

KLIK za otvaranje TABLICE u pdf. formatu