Borovo d.d.: Javni poziv na dostavu pisanih ponuda za zakup nekretnina

 

KLIK za otvaranje dokumenta u pdf. formatu