Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela Vrgorca

I+D UPU-a sjevernog dijela Vrgorca (tekstualni dio)

Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna UPU sjevernog dijela Vrgorca

0. GRANICE 2018
1. KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA 2018
2.1 PROMETNA MREZA 2018
2.2 ELEKTROENERGETSKA MREŽA 2018
2.3 TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA 2018
2.4 VODOVODNA MREŽA 2018
2.5 ODVODNJA OTPADNIH I OBORINSKIH VODA 2018
3. UVJETI KORIŠTENJA UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA 2018
4. NAČIN I UVJETI GRADNJE 2018