Predstavljen program kreditiranja poljoprivrednika

U ponedjeljak, 07. svibnja 2018. godine,  u Višenamjenskoj dvorani Grada Vrgorca predstavljen je programa kreditiranja poljoprivrednika po iznimno niskim kamatama. Predstavljanje je organizirao Poduzetnički centar Vrgorac u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR).

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, banka za obnovu i razvitak (HBOR) i agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), potpisali su sporazum o financiranju provedbe financijskih instrumenata.

Riječ je o novom obliku financijske podrške kroz koju će biti ponuđeni ne samo povoljniji krediti već i jamstva za nova ulaganja, odnosno modernizaciju postojećih kapaciteta po uvjetima znatno povoljnijim od onih koje bankarski sektor trenutno nudi na ovdašnjem tržištu.
U tu svrhu izdvojeno je 70,6 milijuna eura koji će biti na raspolaganju korisnicima u poljoprivredi, prerađivačkom sektoru i šumarstvu.

Potpisanim sporazumima pokrenuti će se:

-Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj (kamate 0,5% i 1,0%; Mali zajmovi za sektor mljekarstva 0.1%) – od svibnja 2018.
-Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj (maksimalni iznos jamstva 1,3 mil. eura) – od lipnja 2018.
-Investicijski krediti za ruralni razvoj – krajem 2018.

Program i uvjete kreditiranja, predstavila je gospođa Mira Krneta, voditeljica Područnog ureda za Dalmaciju.

KLIK na poveznicu za otvaranje prezentacije