NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja javne ustanove Centar za kulturu i baštinu Grada Vrgorca

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 3, 6. i 7. Zakona o upravljanju ustanovama u kulturi („Narodne novine“ broj 96/01) te članka 14. Statuta Centra za kulturu i baštinu Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 7/18), Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Vrgorca, raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja javne ustanove
Centar za kulturu i baštinu Grada Vrgorca