Javni poziv: financiranje programa, projekata i manifestacija

JAVNI POZIV

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

A OBRAZAC – OPISNI OBRAZAC

B OBRAZAC – PRORAČUNSKI OBRAZAC

C OBRAZAC- IZJAVA DA SU ISPUNJENE SVE OBVEZE PREMA PRETHODNIM DAVATELJIMA POTPORE

D OBRAZAC – IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

E OBRAZAC – POPIS PRILOGA