Objava natječaja za sanaciju fasade i krovišta stambene zgrade Hercegovačka 1. i 3. u Vrgorcu

 

Stambena zgrada Hercegovačka 1. i 3. u Vrgorcu, provodi projekt energetske obnove stambene zgrade, i ostvarila je pravo na sufinanciranje troškova sanacije fasade i krovišta, koje putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, financiraju Europski strukturni i investicijski fondovi.

Upravitelj stambene zgrade Dub-inženjering d.o.o. iz Splita, objavio je na svojim web stranicama Poziv na dostavu ponuda za sanaciju ovojnice i krovišta stambene zgrade Hercegovačka 1. i 3. u Vrgorcu

Natječajna dokumentacija dostupna je KLIKOM NA OVU POVEZNICU.