Obavijest o zatvaranju II Javnog poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Vrgorca za 2018. godinu

KLIK na poveznicu za otvaranje Obavijesti u pdf. formatu