Centar za kulturu i baštinu: Poziv na prezentaciju

Svi građani grada Vrgorca pozvani su prisusvtovati prezentaciji glavnog projekta preuređenja gradskog parka u Vrgorcu. Ista će se održati 06. rujna 2018., u konferencijskoj dvorani Poduzetničkog centra Vrgorac (Hrvatskih velikana 62) s početkom u 20:00 sati.