Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15) i članka 3. Odluke o davanju u zakup poslovnog  prostora („Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 4/12 , 5/12, 1/13, 2/14  i 3/14), gradonačelnik Grada Vrgorca  29.  listopada 2018. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih  prostora

KLIK na poveznicu za preuzimanje teksta Natječaja u Micrfosoft Word dokumentu