JAVNI POZIV uzgajivačima  jagoda

Ovim putem pozivaju se uzgajivači jagoda da prisustvuju radnom sastanku koji će se održati 17. prosinca (ponedjeljak) 2018. godine  u Višenamjenskoj dvorani u zgradi Grada Vrgorca, Tina Ujevića 8, Vrgorac  s početkom u 18:30 sati.

Tema  sastanka je  formiranje  „UDRUGE“  proizvođača jagoda.

Napomena: Pravo pristupa na osnivačku skupštinu i pravo glasa u izboru tijela Udruge, imaju osobe koje sa sobom imaju  OSOBNU  ISKAZNICU  (radi evidencije).