Obavijest iz Gradske čistoće i usluga d.o.o.: Označavanje spremika za otpad

Poštovani korisnici usluge odvoza otpada,

obavještavamo vas da smo započeli proces označavanja spremnika za otpad, odnosno zelenih kanti i metalnih kontejnera za miješani komunalni otpad.

Označavanje se vrši zbog novog sustava odvoza otpada na razini Republike Hrvatske kojim se komunalna društva obvezuje na uvođenje digitalnog sustava evidencije, a propisuje ga Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17).

Sustav čipiranja sastoji se od softverskog i hardverskog dijela koji će se nalaziti na vozilu i na spremniku za otpad, a budući da bar code sadržava matične podatke korisnika, u trenutku pražnjenja spremnika biti će zabilježeno točno vrijeme pražnjenja, datum pražnjenja i pozicija u bazi podataka.

Ovim putem vas molimo da izađete u susret našim djelatnicima, te spremnike za komunalni otpad ostavite na vidljivo i dostupno mjesto, te im time omogućite ljepljenje bar coda na spremnike.

Unaprijed se zahvaljujemo na suradnji!