Na temelju članka 14. stavka 6. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo grada Vrgorca, broj 26/17 i 26/18), članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), gradonačelnik Grada Vrgorca, dana 06. veljače 2019. godine donosi konačnu

Odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima
s područja grada Vrgorca za školsku/akademsku
2018./2019. godinu.

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Odluke u pdf formatu