Odluka o odobravanju novčanih potpora u visokom obrazovanju

Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), u predmetu potpora u visokom obrazovanju, gradonačelnik Grada Vrgorca dana 13. veljače 2019. godine donosi

O D L U K U
o odobravanju novčanih potpora
u visokom obrazovanju

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Odluke u pdf formatu