Izvješće o realizaciji sufinanciranih projekta/programa udruga

Poštovani,

Udruge (neprofitne organizacije) čiji su programi/projekti tijekom 2018. godine sufinancirani iz Proračuna Grada Vrgorca, dužne su dostaviti izvješća o realizaciji projekta/programa i utrošenim financijskim sredstvima.

Potrebno je da sve udruge (neprofitne organizacije), do 20. travnja 2019. godine, dostave Gradu Vrgorcu (Tina Ujevića 8., 21276 Vrgorac) popunjene obrasce opisnog i financijskog izvještaja radi izvještavanja o provedbi svojih programa/projekta i utrošenim sredstvima u 2018. godini sukladno sklopljenim ugovorima/doznačenim sredstvima.

Izvještaji se dostavljaju u papirnatom obliku ovjereni potpisom i pečatom ovlaštene osobe za zastupanje udruge, uz prilaganje i dokazne dokumentacije sukladno odredbama sklopljenih ugovora.

Dostavljanje godišnjih izvješća o realizaciji projekata/programa je ujedno i zakonska obaveza, te će se na temelju podnesaka razmotriti i daljnje financiranje udruga (neprofitnih organizacija). Udruge (neprofitne organizacije), koje u zadanom roku ne dostave traženo izvješće s odgovarajućim dokazima o namjenski potrošenom novcu u 2018. godini, neće moći dobiti financijska sredstva iz proračuna Grada Vrgorca za 2019. godinu.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                 P R O Č E L N I K

                                                                                                          Goran Ćulav, mag.oecc.

 

KLIK na poveznicu za preuzimanje originalnog teksta poziva

 

OBRASCI:

Obrazac A-opisno izvješće provedbe projekta 

Obrazac B-financijsko izvješće provedbe projekta