Dani dalmatinskog prušta i vina: Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga

Na temelju članka 5. Deklaracije o proglašenju Grada Vrgorca gradom dalmatinskog pršuta i vina, te članka 7. Sporazuma o ustupanju Gradskog parka za organizaciju manifestacije „Dani dalmatinskog pršuta i vina“ između Grada Vrgorca, Turističke zajednice Grada Vrgorca i Centra za kulturu i baštinu Grada Vrgorca,

Turistička Zajednica Grada Vrgorca upućuje

 

Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja 4. manifestacije „Dani dalmatinskog pršuta i vina“ od 31. svibnja do 02. lipnja 2019.godine.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije „Dani dalmatinskog pršuta i vina“ koja se održava u Gradskom parku u Vrgorcu.
Javni poziv sa svim detaljima i uputama za slanje ponude i sudjelovanje u nadmetanju, kao i tlocrtni prikaz lokacija se nalaze u tekstu Javnog poziva.
 
Ponude se zaprimaju u uredu Turističke zajednice Grada Vrgorca, Rade Miletića 1, 21276 Vrgorac do 20. svibnja 2019.godine do 15h.