Odluka o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš

Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, u daljnjem tekstu Zakon) i članaka 10. i 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 03/17 u daljnjem tekstu Uredba) i članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ –  službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18),gradonačelnik Grada Vrgorca donosi

 

ODLUKU
o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca

 

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Odluke u pdf formatu