Posjet inozemnih učenika u okviru programa Erasmus +

Mala vijećnica Grada Vrgorca jučer je (20. svibnja 2019.) bila mjesto okupa 28 učenika i njihovih učitelja/pratitelja iz čak 4 strane zemlje (Italije, Španjolske, Poljske i Turske), a dobrodošlicu su im poželjeli gradonačelnik Grada Vrgorca Ante Pranić i njegov zamjenik Mile Herceg. Riječ je provedbi programa Erasmus + koji je i Grad Vrgorac sufinancirao s 30 000 kuna sredstava iz svog proračuna.

 

 

Ukratko o programu Erasmus +

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih i sporta.

 

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

 

Erasmus+ nudi mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince te međunarodne suradnje za organizacije, među ostalim:

– provođenje razdoblja studija u inozemstvu,

– obavljanje stručne prakse,

– stručna usavršavanja i osposobljavanja,

– volontiranja,

– razmjene mladih,

– rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

 

Ciljevi programa:

-jača povezanost politika EU-a s programima dodjeljivanja financijske potpore

-pojednostavljivanje strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima, jednostavniji izračuni financijske potpore (paušalni iznosi)

-naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu)

-jača diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta

-održivost rezultata nakon završetka projekta

-bolja povezanost s potrebama tržišta rada

-veća EU dodana vrijednost.