Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 06/09, 2/13, 5/14 i 6/18), gradonačelnik Grada Vrgorca  dana 03. lipnja 2019. godine,  objavljuje

Javni poziv

vlasnicima, posjednicima i ovlaštenicima vinograda na području Grada Vrgorca za 2019. godinu
na temu „Zlatna žutica vinove loze“

 

KLIK na poveznicu za preuzimanje teksta Javnog poziva