Category

Javna nabava

javna_nabava-logo
Javna nabava

Javna nabava: Prometna signalizacija

Javna nabava: Prometna signalizacija Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine» broj  120/16), članka 47. Statuta Grada Vrgorca  („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13 i 5/14) ičlanka 4. Pravilnika o provedbi…

Nastavi s čitanjem