Category

Javna nabava

javna_nabava-logo
Javna nabava

Javna nabava: Cesta Vrgorac-Kotezi

Odluka o provođenju postupka jednostavne javne nabave „Rekonstrukcija ceste Vrgorac – Kotezi“ EV: 60/18 Odluka o poništenju jednostavne javne nabave Odluka o provođenju postupka jednostavne javne nabave Upute ponuditeljima Troškovnik 1. Pregledna situacija 2. Građevinska situacija 3….

Nastavi s čitanjem