Vijeće za komunalnu prevenciju

VIJEĆE ZA KOMUNALNU PREVENCIJU

Članovi Vijeća:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
KONTAKT BROJ VIJEĆA:
021 674-128  Danijel Pervan, dipl.iur., predsjednik Vijeća