Otvorene radionice za aktivno civilno društvo - udruge građana

Sa ciljem osnaživanja aktivnog civilnog društva i aktiviranja mladih u našoj sredini, Grad Vrgorac u suradnji sa Udrugom “MI”...

Javna nabava: Izgradnja igrališta u Dusini

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE JAVNE NABAVE   „IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U DUSINI ZA POTREBE DV“ EV:...

Manifestacija "VrhGora-mitovi & legende"

     

GZ RAVČA: Prodaja građevinskog zemljišta

O  B  A  V  I  J  E  S  T O RASPISANOM JAVNOM NATJEČAJU ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE RAVČA   Od dana 05. rujna...

Obavijest o interesu za najam stana

KLIK na poveznicu za otvaranje dokumenta u pdf obliku
Uncategorized
Otvorene radionice za aktivno civilno društvo - udruge građana
Javna nabava
Javna nabava: Izgradnja igrališta u Dusini
Vjesti iz kulture
Manifestacija "VrhGora-mitovi & legende"
Obavijesti i Javni natječaji
GZ RAVČA: Prodaja građevinskog zemljišta
Obavijesti i Javni natječaji
Obavijest o interesu za najam stana
pristup-info javna-nabava sluzbeni-vjesnik proracun-za-gradane savjetovanje komunalni servisne

Najčitanije vijesti

Sjeverni dio Vrgorca: Procjena utjecaja na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne...