Održana radionica na temu Mjere 6.2.1.

U suradnji Poduzetničkog centra Vrgorac d.o.o,. Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije te predstavnika LAG Adrion, u Višenamjenskoj dvorani Grada Vrgorca. organizirana je i održana radionica za tip operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Stručni predavatelji su, nadamo se, odagnali sve nedoumice i odgovorili na sva pitanja naših ugrađana koji svoje projekte namjeravaju aplicirati na ovu mjeru.
Želimo im sreću u privlačenju europskog novca i realizacije njihovih projekata.