Poziv na predavanje „Mali Šibenik – veliko bogatstvo podzemlja“

Pozivamo građane grada Vrgorca na predavanje „Mali Šibenik- veliko bogatstvo podzemlja“. Predavanje će se održati 5. listopada 2018. godine od 19:00-20:00 sati u Višenamjenskoj dvorani grada Vrgorca. Na predavanju ćemo predstaviti istraživanja špilja i jama Malog Šibenika i okolnog područja te na zanimljiv način građanima objasniti što je to speleologija i čime se sve speleolozi bave. Osim toga, upoznat ćemo ih sa živim svijetom podzemlja te na taj način pokušati podići razinu ekološke svijesti.

Udruga “Breganja”