Javna rasprava: Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana

Sukladno članku 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) – u daljnjem tekstu: Zakon, obavještavamo Vas da je Grad Vrgorac objavio javnu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca (u daljnjem tekstu: Prijedlog plana).
Javna rasprava o Prijedlogu plana započinje 16. studenog 2018. godine, a završava 03. prosinca 2018. godine.
Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog plana bit će izložen u prostorijama Grada Vrgorca, Tina Ujevića 8, Vrgorac te će se javni uvid moći obaviti svakim radnim danom od 9:00 do 14:00 sati.
Sukladno članku 98. stavku 1. Zakona, Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio, obrazloženje i sažetak za javnost) stavlja se i na mrežne stranice Grada Vrgorca (https://www.vrgorac.hr/), tako da možete obaviti uvid u Prijedlog plana te dati mišljenje sukladno članku 101. Zakona.
O Prijedlogu plana održat će se javno izlaganje u prostorijama Grada Vrgorca, Tina Ujevića 8, Vrgorac (mala vijećnica) dana 26. studenog 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 9:00 sati.
Za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno s 03. prosinca 2018. godine, očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog plana na mjestu javnog uvida ili poslati u pisanom obliku na adresu: GRAD VRGORAC, Tina Ujevića 8, 21276 Vrgorac.
KLIK na poveznicu za pristup dokumentaciji: