Održan sastanak Socijalnog vijeća Grada Vrgorca 

U cilju poduzimanja mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba na području grada Vrgorca, danas je održan sastanak Socijalnog  vijeća grada Vrgorca čiji cilj i zadaća se upravo odnose na obavljanje poslova iz oblasti socijalne skrbi, a naglasak je bio na konkretnim imenima socijalno ugroženih osoba kojima je potrebno pružiti određenu vrstu pomoći, a sve kako bi im se osigurao dostojanstveniji životni prostor i poboljšala kvaliteta života.

Grad Vrgorac i Centar za socijalnu skrb Vrgorac kroz svoje programe financijski pomažu socijalno ugrožene građane grada Vrgorca, ali nažalost, postoji potreba za još većom intervencijom u tom pogledu, što je i razlog okupljanja Vijeća.  Činjenica je da se brojka socijalno potrebitih svaki dan povećava i da je potrebno zajedničkim snagama dodatno se pokrenuti  u cilju pružanja pomoći.

Zaključeno je kako će se u konkretnim slučajevima, u što skorijem periodu, pružiti određena vrsta pomoći kao što je sanacija životnog prostora, gdje je uvelike ugroženo zdravlje tih osoba, a nastojat će se iznaći riješenje kako bi se pomoglo ili bar djelomično ublažila socijalna slika Grada koja u ovom trenutku treba u pojedinim slučajevima hitnu intervenciju.