„Solar City“ –Fotonaponski sustav za napajanje vodoopskrbnih postrojenja Vrgorac

Poštovani,

Pozivamo Vas u ime Grada Vrgorca na prezentaciju projekta SolarCity – fotonaponski sustav za napjanje vodoopskrbnih postrojenjakoja će se održati u utorak, 29. listopada 2019. godine s početkom u 12.00 satiu prezentacijskoj dvorani Poduzetničkog centra na adresiHrvatskih velikana 62, Vrgorac.

 

Opskrba vodom cjelokupnog područja Grada Vrgorca, koje se sastoji od preko 50 električnih crpki različitih snaga, predstavlja astronomski visok trošak električne energije koji na godišnjoj razini iznosi više od 1.900.000,00 kn. Zbog trenda poskupljivanja električne energije koji ne posustaje, javni isporučitelj vodnih usluga na području Grada Vrgorca i okolnog područja Komunalno d.o.o., odlučio jepotražiti nova rješenja s ciljem smanjenja ukupnog troška vodoopskrbnog sustava što bi dovelo i do smanjenja cijene vode za krajnje korisnike. Zbog navedenih razloga, izrađena je Studija isplativosti ugradnje fotonaponskih sustava za napajanje vodoopskrbnih postrojenje. Studiju isplativosti prezentirati će izrađivač Studije, direktor tvrtke Rita Solar d.o.o. doc. dr. sc. Ivan Marasović, zajedno s direktoromjavnog isporučitelja vodnih usluga Komunalno d.o.o. Vrgorac, Miljenkom Polićem, te će se detaljno pojasniti sve ekološke i financijske prednosti implementacije solarnih rješenja u sustavu vodoopskrbe.

 

Nakon prezentacije, predviđenog trajanja od 30min, i bloka pitanja i odgovora predviđenog trajanja 15 – 30 min, organizirana ja prigodna zakuska za uzvanike.

 

Nadamo se da ćete biti u mogućnosti prisustvovati na prezentaciji i uvjeriti se kako je solarna energija ispravan put budućnosti.

 

S poštovanjem,

                                                                                                G R A D O N AČ E L N I K

                                                                                              Ante Pranić, mag.ing.aedif