Vrgorac: Prezentacija projekta SolarCity

U utorak, 29. listopada 2019. s početkom u 12:00 sati, u prezentacijskoj dvorani Poduzetničkog centra održana je prezentacija projekta SolarCity – fotonaponski sustav za napjanje vodoopskrbnih postrojenja.

 

Detaljno je tako prezentirana Studija isplativosti ugradnje fotonaponskih sustava za napajanje vodoopskrbnih postrojenja ovog veoma specifičnog i zahtjevnog vodoopskrbnog sustava kao što je vrgorski koji se sastoji od 20-ak vodoopskrbnih objekata (crpne stanice, vodospreme, hidropakovi), sa preko 50 ugrađenih električnih pumpi različitih snaga od 1kW u hidropaku Višnjica do  132kW u crpnoj stanici Banja. Ukupna instalirana električna snaga pumpi u vodoopskrbnom sustavu iznosi 1,47MW te predstavlja značajnu snagu, dok godišnji trošak električne iznosi više od 1.800.000,00 kn u 2018. godini, a cijena električne energije u budućnosti će biti još i veća.

 

Ukupna snaga fotonaponskih sustava predviđena na svim analiziranim lokacijma iznosi 1,04MWp (MWp – megavat vršne snage), pri čemu su tri fotonaponska sustava najveće snage predviđeni za postavljanje na Banji (672kWp), Butini (84kWp) i uređaju za pročišćvanje otpadnih voda – UPOV (63kWp) te su uštede koje se realizacijom ovog projekta postižu i više nego značajne.

 

Ukupna vrijednost investicije postavljanja fotonaponskih sustava na sve analizirane vodoopskrbne objekte iznosi 8.075.177,50kn bez PDV-a (procijenjeni iznos koji može varirati ovisno o trenutnoj cijeni opreme kao i o specifičnosti pojedine lokacije). Prosječno vrijeme povrata ulaganja u izgradnju fotonaponskih sustava je oko 9 godina bez vanjskih potpora ili subvencija, dok se u slučaju potpore u iznosu 40% vrijeme povrata ulaganja bitno skraćuje i iznosi oko 5 godina.

 

Nakon prezentacije, potpisan je ugovor o uslugama izrade Koncepcijskog rješenja vodoopskrbe na uslužnom području kojim upravlja Komunalno d.o.o. Vrgorac, s izradom detaljnog hidrauličkog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti.

Vrijednost ugovora 1.400,000 bez pdv-a.