OBAVIJEST

o načinu ostvarivanja prava na

 jednokratnu novčanu pomoć i troškove stanovanja

u okviru Programa socijalne skrbi i zdravstva Grada Vrgorca za 2020. godinu

 

Sukladno trenutnoj situaciji izazvanoj epidemijom COVID-19 virusom, Grad Vrgorac obaviještava sve korisnike prava iz Programa socijalne skrbi i zdravstva Grada Vrgorca, da svoje zahtjeve za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć i prava na troškove stanovanja, mogu dostaviti putem maila (grad@vrgorac.hr) ili poštom na adresu: Grad Vrgorac, Jedinstveni upravni odjel, Tina Ujevića 8., 21276 Vrgorac.

Molimo da priložite svu potrebnu dokumentaciju navedenu u OBRASCU ZAHTJEVA.

Ukoliko nemate svu potrebnu dokumentaciju, a zbog trenutne situacije istu ne možete ni priložiti zahtjevu, obavezno nas kontaktirajte (021/674-031).

 

Vaš kontakt broj navesti na zahtjevu.

 

Napominjemo kako će Vaš zahtjev biti obrađen u što skorijem roku, a u skladu sa trenutnom financijskom situacijom.

Molimo za razumijevanje i suradnju, a sve u cilju što efikasnijeg rada i  riješavanja Vašeg zahtjeva.

Za sve informacije stojimo Vam na raspolaganju (telefon:021/674-031, mail: grad@vrgorac.hr).

 

LINK NA OBAVIJEST

LINK NA OBRAZAC ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ