ODLUKA
o stavljanju van snage Odluke o privremenoj prenamjeni sportske dvorane za potrebe karantene i izolacije za vrijeme epidemije virusa COVID-19

KLIK na poveznicu za otvaranje Odluke u pdf formatu