Obavještavamo sve građanke i građane grada Vrgorca o namjeri (ovisno o klimatskim prilikama) izvođenja radova druge adulticidne dezinsekcije komaraca na području grada Vrgorca dana 03. srpnja 2020. g. s početkom u 00:30h.

 

Dezinsekciju će se provesti prizemnom metodom hladnog zamagljivanja (ULV) s preparatom CYMINA ULTRA.