Jučer su u našim prostorijama održane čak 3 radionice u okviru kojih smo smo za vas pripremili teme koje obrađuju Potpore poduzetnicima, Digitalnu komoru i znakove kvalitete te Informiranje o lokalnim, nacionalnim i EU natječajima i konkurentnosti na tržištu. Zahvaljujemo se našim gostima predavačima Maji Mladineo, Danici Poparić-Majić i Denisu Soriću iz Hrvatske gospodarske komore što su zajedno sa nama, u okviru projekta „RURALNI RAZVOJ“ Poticanje MSP – Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI), posjetili naš grad i kako bi okupljenima prezentirali ovu materiju kako bismo omogućili našim poduzetnicima uvid u brojne mogućnosti potpora za razvoj njihova poslovanja.

PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC d.o.o.