O  B  A  V  I  J  E  S  T

O RASPISANOM JAVNOM NATJEČAJU
ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA VRGORCA
NA ADRESI ZAVOJANE 165, 21276 VRGORAC

Od dana 16. studenog 2021. godine teku  rokovi za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vrgorca.

Predmetni poslovni prostor se nalazi na adresi Zavojane 165, 21276 Vrgorac u sklopu Zadružnog doma Zavojane , (bivša trgovina Marka Pivca),  na d. kat. čest. 688 i 689 k.o. Zavojane, površine 58 m².

 

KLIK na poveznicu za otvaranje dokumenta u pdf obliku