Na temelju članaka 123.-133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

 

J A V N I P O Z I V

 

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena NERAZVRSTANA CESTA KOZICA a koja obuhvaća k.č.br. 3770, dio k.č.br. 2338/5, k.č.br. 3706, dio k.č.br. 2365/3, dio k.č.br. 2365/2, dio k.č.br. 2373/2, dio k.č.br. 2361, dio k.č.br. 2373/3, dio k.č.br. 2375, dio k.č.br. 2374, dio k.č.br. 2384, dio k.č.br. 2385, dio k.č. br. 2386/2, dio k.č.br. 2383/2, dio k.č.br. 2387, dio k.č.br. 2416, dio k.č.br. 2440/2, dio k.č.br. 2441/2, dio k.č.br. 2441/3, dio k.č.br. 2512/5, dio k.č.br 2414, dio k.č.br 2407, dio k.č.br 2401/1, dio k.č.br 2399, dio k.č.br 2257/128, dio k.č.br 2349, dio k.č.br. 2350/1, dio k.č.br. 2350/2, dio k.č.br. 219 ZGR, dio k.č.br. 407 ZGR, dio k.č.br. 2365/1, k.č.br. 2365/4, dio k.č.br. 2368/1, dio k.č.br. 2368/2, dio k.č.br. 2368/3, dio k.č.br. 2367, dio k.č.br. 2338/3, dio k.č.br. 2338/4 sve u k.o. Kozica, o početku postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat za k.o. KOZICA i zemljišnu knjigu za k.o. KOZICA.

 

CJELOKUPAN TEKST POZIVA