Grad Vrgorac je ostvario sufinanciranje projekta “Preuređenje rodne kuće Tina Ujevića”, prijavljenog na poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Projekt ukupne vrijednosti 2 milijuna kuna, sufinanciran je od strane FZOEU u iznosu 483.460,50 kuna.
Projekt smo podijelili na faze kako bi ostvarili što je moguće više sufinanciranja kroz različite Natječaje.