GRAD VRGORAC, Jedinstveni  Upravni odjel, temeljem odredbi članka 10. Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Vrgorca  za razdoblje 2021. – 2023. godine („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 40/20)   objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za potpore iz

Mjere 7. Potpora ulaganju u povrtlarsku  proizvodnju, sadnju

 jagoda te podizanje  novih  višegodišnjih  nasada

iz Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Vrgorca

za razdoblje 2021. – 2023. godine

 

KLIK na poveznicu