POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U
POSTUPKU JEDNOSTAVNE
JAVNE NABAVE

 

„IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U
DUSINI ZA POTREBE DV“
EV: 11c/22

 

Glavni projekt

Troškovnik

Upute Ponuditeljima

Zapisnik o otvaranju te pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o poništenju