Poštovani,

na blagdan Svete Katarine Aleksandrijske i 332. obljetnicu oslobođenja Vrgorca od Osmanlija, Društvo prijatelja vrgorske starine organizira predstavljanje knjige “Vrgorac 1690. – Izvještaj mletačkoga generalnog providura za Dalmaciju i Albaniju Alessandra Molina o oslobađanju Vrgorca od Osmanlija” čiji je autor prof. Branko Radonić.

 

Predstavljanje će se održati u petak 25. studenoga u restoranu Kula u Vrgorcu, s početkom u 17:00 sati. Pozivamo vas da svojim dolaskom uveličate ovaj događaj.

 

Srdačno,

Društvo prijatelja vrgorske starine